Den Haag,
24
oktober
2014

EU-top laat kans voor het klimaat liggen

Op 23 oktober kwamen de regeringsleiders van de EU in Brussel bijeen om de klimaatdoelen van Europa vast te stellen. De doelstellingen zijn de inzet van de EU voor de internationale klimaattop, eind volgend jaar in Parijs. Tijdens deze top bespreken wereldleiders welke maatregelen zij moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld om extreme temperatuurstijging te voorkomen.

Op 14 oktober stuurde de ASN Bank, samen met onder meer Unilever, Philips, Interface en Zwitserleven, een oproep naar de Europese regeringsleiders om met bindende klimaatdoelen te komen. Het is namelijk tijd dat Europa leiderschap toont in de aanpak van het klimaatprobleem. Er zijn bindende afspraken nodig om de CO2-uitstoot te verlagen, energiebesparing op te voeren en meer duurzame energie te produceren.

De afspraken van de EU komen daar helaas niet bij in de buurt. De ondernemingen vroegen om drie bindende klimaatdoelen: terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, verbetering van de energie-efficiency, en een toename van duurzame energie van elk minimaal 40% voor 2030. Uiteindelijk heeft de EU het volgende afgesproken. Broeikasgassen moeten met ‘minstens’ 40%’ worden teruggedrongen. In 2030 moet het aandeel van duurzame energie in het totaal 27% zijn. En het aandeel energiebesparing zou in de buurt moeten komen van een ‘richtinggevend streven’ van 30%. De EU besloot ook dat zij deze doelstellingen naar beneden kan bijstellen als er op de top in Parijs internationaal geen overeenstemming komt. De gedachte hierachter is dat anders de economie van EU-landen mogelijk te veel wordt geraakt.

Deze doelen zijn natuurlijk veel te laag. Bovendien kunnen de mitsen en maren ertoe leiden dat ze niet eens gehaald worden. Duidelijk is dat de regeringsleiders van de EU niet de urgentie voelen om het klimaatprobleem adequaat aan te pakken. Ze negeren de maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Ze hebben geen antwoord op de geopolitieke gevolgen van het feit dat we afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. En ze denken niet voldoende aan de economische kansen van een ambitieus klimaatbeleid in het perspectief van wereldwijde machtsverschuivingen.

De ASN Bank heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dat geldt voor al onze activiteiten, dus ook alle beleggingen en financieringen. Het resultaat van de EU-besprekingen voeden echter onze zorgen of er in de toekomst nog wel een veilig, leefbaar klimaat voor mensen mogelijk is.

Uit recent onderzoek dat wij deden, bleek dat burgers verwachten dat overheden en ondernemingen het klimaatprobleem aanpakken. Steeds meer ondernemingen zetten daar hun schouders onder door energie te besparen, duurzame energie te gebruiken en hun CO2-uitstoot te verminderen. Ik hoop dat ondernemingen en burgers samen voor het klimaat blijven vechten, want de EU laat hier een behoorlijke kans liggen.

Ewoud Goudswaard is algemeen directeur van de ASN Bank

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Dick van Elk
24
October
2014
Overheden nemen hun burgers nog steeds niet serieus. 60% Van de NL burgers denkt duurzame elektriciteit te hebben (en voor de leden bij de ASN ligt dat zeer waarschijnlijk nog hoger). Laten we als burgers onze verantwoordelijkheid nemen en zelf onze stroom opwekken. Thuis met PV en in coöperatief verband met wind en PV. Het goede voorbeeld geven is de beste actie verandering te bereiken. "Stemmen met je voeten", daar wordt niet alleen de ASN groter van, maar ook je eigen stroomvoorziening duurzamer. De Windvogel helpt graag een handje mee om ook in praktische de wereld mooier te maken. Liefst meer dan een beetje...
D.E.Dirkse
21
November
2015
Eenzijdig inzetten op duurzaamheid is verkeerd. Welvaartshandhaving moet de inzet zijn. Duurzaamheid is daar dan hopelijk het gevolg van.Toelichting: duurzaam leven in diepe armoede is simpel. Zodat duurzaamheid het eenvoudigst is te bereiken met welvaartsdaling. Zoals het streven naar gelijkheid in het onderwijs leidde tot niveaudaling.Wellicht is dit laatste er verantwoordelijk voor dat de CO2 en energieplannen, indien uitgevoerd, tot dramatisch welvaartsverlies zullen leiden. Het rekenwerk klopt niet.Overdreven? NL gebruikt nu 3TWh / dag energie. Laten we er 50% van besparen met slimme technologie. Nog niemand kon mij oorrekenen hoe wij met zon, wind en wat biomassa 1,5TWh /dag betrouwbare energie kunnen opwekken. Afgezien van het feit dat we aan het streven al failliet gaan. En om met duurzaamheid te besluiten: de (westerse) mens leefde nog nooit duurzaam. Daaraan danken we welvaart en wetenschap en vrijheid. Innovatie heeft ons altijd gered. Steek geld in research.
Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Downloads
Laatste nieuws