Den Haag,
19
juni
2013

ASN Bank stemt tegen inkoop eigen aandelen

In reactie op de recente berichtgeving in het Financieel Dagblad (FD) heb ik namens de ASN Bank een ingezonden brief ingediend bij het FD. Zie hieronder de reactie van de ASN Bank:

Inkoop eigen aandelen

Wanneer een onderneming voldoende eigen vermogen heeft, kan zij haar eigen aandelen inkopen. De resterende aandelen worden dan meer waard. Dat is wellicht goed voor de aandeelhouders.

Maar is dat argument voldoende om de inkoop van eigen aandelen te rechtvaardigen? De ASN Bank vindt van niet. Ten eerste ontbreekt de relatie van zulke inkoopacties met de reële economie. De prijsstijging van de resterende aandelen heeft immers niets te maken met de vraag of de onderneming beter of efficiënter produceert en presteert. Ten tweede vinden wij dat ondernemingen hun vermogen beter kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering en productie te verduurzamen.

Er zijn grote investeringen nodig om die verduurzaming te realiseren, bijvoorbeeld voor energiebesparing, vermindering van verpakkingen, productontwikkeling, hergebruik van grondstoffen en de ontwikkeling tot een biobased economy.

Die investeringen moeten binnen afzienbare tijd al beginnen. De wet Milieubeheer verplicht Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld om energiebesparingsmaatregelen te nemen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Volgens onderzoeks- en adviesbureau CE Delft kunnen de dienstensector en industrie zo mogelijk 58 tot 94 petajoule per jaar besparen. Zowel de markt als toekomstige regelgeving zal ondernemingen gaan dwingen te investeren in verduurzaming van hun productie.

De ASN Bank verkiest investeren in duurzaamheid met een voorspelbaar rendement veruit boven inkoopacties met vage opbrengsten. Daarom stemmen wij als aandeelhouder altijd tegen de inkoop van eigen aandelen.

Contactpersoon
photo:Piet Sprengers
Voeg mij toe op LinkedIn
Piet Sprengers
Hoofd duurzaamheidsbeleid en –onderzoek ASN Bank
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws