Den Haag,
17
oktober
2014

De zorgzame samenleving gaat over meer dan dé zorg met witte jassen

Samenvatting

De ASN Bank heeft als missie om te bouwen aan een rechtvaardige, zorgzame samenleving. Maar wat moeten we hieronder verstaand? En hoe kan een bank daaraan bijdragen? Onder leiding van Felix Rottenberg gingen Mona Keijzer (Tweede Kamerlid CDA), Jan Romme (Nationaal Ouderenfonds) en Rob Kars (Resto van Harte) op 11 oktober 2014 tijdens MorgenVandaag met elkaar hierover in gesprek.

Het debat werd ingeleid door Hansje van der Zwaan, senior adviseur duurzaamheidsbeleid (Mensenrechten). Haar inleiding vindt u onderstaand.

We gaan weer meer voor elkaar zorgen. Of we dit nu leuk vinden of niet. We staan in Nederland op het punt om een grote omwenteling te maken, dé zorg wordt weer lokaal. Gemeentes krijgen een enorm takenpakket erbij en voor grote groepen wordt de zorg die zij kregen anders. Wat betekent die verschuiving voor hen en hun eventuele mantelzorgers? En wat betekenen die verschuivingen voor de buurten waar mensen leven?

Grote verschuivingen in dé zorg dus, maar er is meer aan de hand. Zijn we als samenleving op individueel niveau ook niet socialer aan het worden? Waar lange tijd het individu voorop stond is er, noodgedwongen of niet, een beweging gaande waarin mensen elkaar weer meer gaan helpen bijvoorbeeld georganiseerd in zorgcollectieven, buurtverenigingen, sociale netwerken of nieuwe ondernemingsmodellen.

De zorgzame samenleving, die in dit debat centraal staat gaat dus over meer dan dé zorg met witte jassen. Het gaat ook over welzijn, sociale interactie, je voor elkaar inzetten, je om een ander bekommeren.

Vanwaar onze interesse?

Wij zien onszelf als een zorgzame bank. Duurzaamheid vertaald zich voor ons dan ook naar “zorg dragen voor”. Wij hanteren hierbij de definitie van Brundtland (uit het rapport Our commmon Future, 1987) als uitgangspunt: het tegemoet komen aan de behoeften van huidige generaties, zonder toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen om in hun eigen behoeften te voorzien. We voelen ons verantwoordelijk om met ons handelen vandaag, toekomstige generaties niet de wind uit de zeilen te nemen. We hebben oog voor mensen, en voelen ons ook verantwoordelijk om met zorg om te gaan met klimaat en natuur.

“Zorgdragen voor” is dus in zekere zin een mindset. Dat klinkt misschien wat flauw, maar het werkt wel. Zodra je de woorden inwisselt voel je het verschil. Bij duurzaamheid zien we beren op de weg, onoplosbare mondiale vraagstukken, zo groot dat ze automatisch ver van ons af komen te staan. Zorgen voor of zorgzaam zijn is warm, menselijk, en gaat over doen. Daarmee zijn de problemen nog niet opgelost, maar verandert wel hoe we tegen ze aankijken. En wat die problemen zelf betreft denk ik altijd aan die ene quote van Nelson Mandela: “It always seems impossible until its done”.

Maar wat doen we dan?

We doen diverse dingen, we financieren, beleggen en werken samen vooralsnog op kleine schaal:

  • zo verstrekken we leningen aan zorginstellingen, bijvoorbeeld Zorginstelling Arduin, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, de zorggroep Limburg en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
  • voor onze beleggingsfondsen kopen we aandelen van bedrijven bijvoorbeeld William Demant, een Deens bedrijf dat producten ter ondersteuning van het gehoor produceert.
  • Ook werken we samen met maatschappelijke organisaties zoals het Nationaal Fonds Kinderhulp en ondersteunen we via onze foundation diverse kleine internationale projecten

We verkennen hoe we onze rol verder kunnen vormgeven en uitbouwen, in de zorg, maar vooral ook in de zorgzame samenleving. In dit debat laten we ons graag inspireren door de sprekers en u. Wat is volgens u een zorgzame samenleving? En hoe ziet u onze rol daarin? Aan u het woord.

Reacties 1 - 4 (4)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Martijn de Haan
30
October
2014
in onze Ruilwinkel in Schiedam merken wij steeds meer dat -mits op de goede manier bij elkaar gebracht- zowel klanten als vrijwilligers steeds meer voor elkaar gaan 'zorgen'. Ze zijn gemeend betrokken bij elkanders lief en leed en zien zorg ook niet als 'zorg' maar als een vanzelfsprekende vriendendienst. We hebben na ons eerste jaar zo'n 450 leden en 30 vrijwilligers waarvan het gros klaar staat voor elkaar en voor de ander. Liefdevol en begripvol. Allemaal zijn ze er voor en met elkaar. We zijn trots op allemaal. We merken alleen wel dat wanneer zaken betiteld gaan worden als bijvoorbeeld 'zorg' de mensen er ook anders tegenaan gaan kijken. Zorg wordt geleverd door professionals. Vrienden leveren vriendendiensten, buren helpen elkaar maar 'zorg' blijft een dienst waarvan de meesten vinden dat deze door professionele organisaties gegeven moet worden. En ze gaan de dienst die ze de ander al maanden bewezen ook anders bekijken als deze dienst betiteld wordt als 'zorg'...
Richard van Dooren
06
November
2014
Nederland kantelt op weg naar een duurzame samenleving. Kantelen is eigenlijk omkeren, van onderop met veel zingeving door actieve mensen, als bewoners, of zelfstandige profesionals en nog veel meer. Van energieontvangers, worden we energieproducenten, de energiereuzen worden de ontvangers. Op vele vlakken draaien we het om, de zorg van onderop, georganiseerde, nieuwe verbindingen tussen inwoners, bedrijven/organisaties en overheid.Ik ben met de oprichting van een gemeenschapsfonds bezig met als ideaal 'op weg naar een duurzame samenleving door en voor Haarlemmers' Duurzaam m.b.t. een evenwicht nu en in de toekomst rond sociaal, ecologie en economie(3P). Een lokaal fonds dat werkt met crowdfunding omdat draagvlak van inwoners onmiskenbaar is, en zij meer dan geld alleen kunnen geven(inzet, tijd, kennis, organiseren, tips). Waarbij Haarlemmers, in een filtergroep, de aanvragen voor buurt, wijk of stadsprojecten filtert door te spiegelen aan hun eigen opvatting van duurzame samenleving, feedback leveren, een project doorzetten naar het platform om los te gaan. Laagdrempelig voor aanvragers en donateurs, juist geen papierwinkel is vereist zoals vermogensfondsen eisen maar vooral op basis van onderling vertrouwen, passie en hartstocht en gezonde 'checks and balances'. Ik zou graag aan de ASN bank mijn plan nader willen toelichten en allegorisch willen uitleggen waarom wij niet naar de ASN bank moeten gaan voor een fondsbijdrage/donatie inclusief papierwinkel en santekraam ter verantwoording voor wat er nog niet is, behalve gedreven/bevlogen mensen met een klein beetje verstand van fondsenwerving t.b.v.een duurzaam project in de stad, onze samenleving, maar dat de ASN bank als supporter bij het Hart voor Haarlem fonds aansluit en projecten zelf selecteert en doneert, net als andere bestaande lokale fondsen, bedrijven, Haarlemmers dat kunnen doen. Er zijn inmiddels 50 gemeenschapsfondsen in Nederland opgericht door particulieren, ondernemers/organisaties en gemeenten. Hier ligt een enorme kans. Wat als we de hele fondsenaanvragende/verstrekkende wereld omdraaien, en zoals Mandela zegt..It always seems impossible until its done. dan gaat het sneeuwen, en hoe langer dat het sneeuwt, hoe meer of er valt (Tao).Met hartelijke groet,Richard
ASN Bank
07
November
2014
Reactie namens ASN Bank op Richard van Dooren: Hartelijk dank voor uw bijdrage, wij sturen u n.a.v. uw bericht een e-mail.
ASN Bank
07
November
2014
Reactie namens ASN Bank op Martijn de Haan:Hartelijk dank voor deze bijdrage, bepaalde begrippen hebben voor verschillende mensen een verschillende lading. Begrijpelijk dat voor veel mensen “zorg” als zwaar klinkt, terwijl zij voor hun gevoel alleen maar iets aardigs doen voor een ander. Wij zijn naar aanleiding van uw reactie wel benieuwd eigenlijk: hoe zou u (of de vrijwilligers en klanten) het liever noemen?
Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws